جاده پر چاله و اعصاب مچاله?!

با سُقلمه همسرم و زنگ ساعت کوکی از خواب بیدار می شوم .از هفت روز هفته شش روزش را اینگونه ترک جا می کنم و.........بسیاری از همسفران می گویند پس پول نفت.......؟! بر پدرشان................؟!.بای بایبای بایبودجه این جاده کجا رفت؟

/ 1 نظر / 38 بازدید
مهدي

بقول استادشهريارآخرعزيزه م ،وقتي بقول خودتان6روزهفته راخواب مي ماني وروزبعدهم كه جمعه است،پس دنبال پول نفت وترميم جاده نباش كه هيچ! مواظب باش لحاف راهم ازدست ندهي!