سیزده را به در کنید ولی طبیعت را زیر و زِبَر نکنید!

روز سیزدهم از فروردین هر سال بر پایه یک آیین طبیعت دوستی ایرانی ، مردم ایران این روز از سال را به طور ویژه بیرون از خانه به شب می رسانند.در این روز مردم سبزه های سر سفره هفت سین را به طبیعت پیرامون خود برده و به شکرانه سر سبزی و طراوت سبزه خود را به طبیعت می بخشند ، تا اینگونه طبیعت سیز بماند. ولی در این میان برخی از شهروندان میانه خوبی با طبیعت ندارند ، تا می توانند ویران می کنند ، زمین را می کَنند و زیانی دو چندان به آن وارد می کنند که این شیوه زیبنده برای پاسداری از آن نیست.

/ 0 نظر / 24 بازدید