نفسی ژرف بکشید، بوی باران و بهار می آید

خاک باران خورده و نمناک روستا هنوز هم در گذر زمان ماندگاری خود را نگه داشته است، هنوز هم بسیاری کسان در آرزوی این خاک پا ک و نمناک اند. نفسی عمیق(ژرف) بکشید، بوی باران و بهار می آید . خوب گوش کنید :کوفکارکی بوهاری یی می یی سالی جاری یی می (قارچ بهاری از آن من  ، قارچ های هر سال مال من) صدای کودکان روستاست که می آید و اینگونه یک صدا  و بی ریا در کوی و برزن روستا سهم و بخش خویش را از بهار و نوروز می خواهند.


با این پیش نوشت ، خواستم در آستانه  برای تک تک دوستان آرزوی بهترین ها را بکنم . امیدوارم همانگونه که سر و روی خانه خواب را گَرد روبی می کنیم ، دستی هم به خانه لحظه های ناب بکشید و گَرد کینه را از میوه بلوط مانند زندانی در قفس سینه، بزدایید.

فرتور: برگرفته از فضای سرگردان جهان مجازی

/ 2 نظر / 60 بازدید
مهدي

درودوصدسلام براستادلايق كه چيرم فرق داردبا شقايق

طاهر

فرارسيدن عيدنوروز برشماوهمه اهالي هزارمسجدمبارك باشد،سالي همراه باشادكامي برايتان آرزومي كنم.