13 به در : بیعت مردم با طبیعت

 

چیستی و فلسفه سیزده به در در آیین و فرهنگ ایران وایرانیان هر چه باشد ، امروزه یکی از آیین های با شکوهی است که هر سال پر رنگ تر از سال های گذشته برگزار می شود . در فرهنگ ایرانیان گذشته که نیاکان ما مردم کنونی می باشند هر روز و هر ماه جشن و گرامیداشت بوده است ، گرچه امروزه اندکی رنگ باخته است و نمی توان بازیابی کرد ولی آیینی به نام سیزده به در در درازای عمر خود نه تنها رنگ نباخته است بلکه سال به سال پر رنگ تر از گذشته و به صورت گروهی برگزار می شود.جشنواره ای و گروهی برگزار شدن جشن ها و برنامه از ویژگی های منحصر به فرد اینگونه ایین ها بوده است. اگر گردشی در پایگاه های اینترنتی و گردشگاه های طبیعی سراسر کشور بیاندازید، به چشم خواهید دید که مردم کشور ما چگونه دور هم جمع می شوند ، فارغ از هر گونه کینه و پیشینه ای؟!شادی را با هم بخش می کنند ، با هم می خندند و با هم به تماشای برنامه ها می نشینند. این است هنر جشن و آیین ایرانی .

در این میان سیزده به در که در نزد نیاکان ما به "روز نحس " نامبردار شده است ، مردم بهتر می دانند این روز را در دل طبیعت سپری کنند و برای یک روز هم که شده دل به طبیعت پیرامون خود بزنند و از سبزی و سرسبزی آن بهره ببرند ، دختران و پسران جوان گیاه بخت خود را گره می زنند تا به زودی باز شود وسپید بخت شوند. روز نحس یا بد بودن به این معنا نیست که این روز " حرام " و" بد بیار" است. بلکه بهانه ای برای بیرون رفتن است.آنچه امروزه در زندگی ماشینی و الکترونیکی هست ، مردم را با طبیعت بیگانه کرده است : یا به طبیعت نمی روند و اگر هم اندکی بروند با طبیعت نامهربانی میکنند. کاش همه روزهای ما نحس بودند شاید با این بهانه و ترفند مردم بیشتر به طبیعت می رفتند و ارزش ان را بیشتر درک می کردند.امروزه اگر ویرانی و تخریب را در طبیعت می بینیم برایند و نتیجه عدم درک درست مردم از طبیعت است. برای درست پنذاشتن من و تصدیق آن در جاده های پیرامونی شهرها، جنگلها و دشت و کوه ها و کوهپایه ها گردش کنید  تا ببینید چه خبر است. حفاظت و دوست داشتن محیط زیست تنها وظیفه یک اداره و نهاد دولتی و انجمن خاصی نیست ، بلکه هر یک به نوبه خود باید نماینده برای حفاظت از محیط زیست باشیم.

/ 2 نظر / 23 بازدید
پارمکه مییان

سلام خولو.کاش وقتی سوال شدروز13درکرناوه مراسم هستش میفرمودیدنیست تااینهمه راه ازمشهدنمی اومدیم "خانه خمیر"549

پارمکه مییان

سلام خولو.کاش وقتی سوال شدروز13درکرناوه مراسم هستش میفرمودیدنیست تااینهمه راه ازمشهدنمی اومدیم "خانه خمیر"549