برگزاری کنسرت با مجوز ارشاد و استانداری!؟

این خبر برای اهالی فرهنگ و هنر چندان دلنشین و خوشایند نیست ، هر چند این مهم نیازمند توضیح و تفسیر هم  نیست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روزگاری نام و دامنه اش دراز تر از اکنون بود و بسیاری از نهاد ها و سازمانهای امروزی را در بر می گرفت نهاد هایی مانند : کتابخانه عمومی، میراث فرهنگی ، اوقاف و امور خیریه، تبلیغات اسلامی و..... اکنون این وزارت طول و دراز همچون نی تهی و لاغر شده است و کسی به حرفش تره بار هم خُرد نمی کند؟! تنها وزارتخانه ای که این هم سرپرست و دایه و قَیّم دارد ، همین فرهنگ خانه است (وزارت فرهنگ و ارشاد). وزارتخانه ای که هیچ چیزش معلوم نیست ، همه دوست دارند برایش شاخ و شانه بکشند ، قوه مقننه از یک سو ، قوه قضائیه از دیگر سو، مردم از هر سو ، برخی سازمانها هم از چند سو، اینک با این شرایط مگر می شود کار کرد ؟ آن هم کار فرهنگی و هنری !؟ مشخص است که هنرمند ، مطرب و لوطی خوانده می شود ، آوای ساز و آواز مکروه و حرام اعلام می شود، مطبوعات زیر تیغ کُند بینی و بد بینی  برخی که نه صلاحیت دارند و نه محلی از قانون ، جراحی می شود.ایران کشوری جوان و فرهنگی است ، جزو چند  کشور جوان جهان است ، این همه جوان نیز نیازمند شادی و نشاط هستند تا هیجان و شور و نشاط خویش را در فرهنگسراها، سالن های مجهز نمایش، بوستان ها، فضاهای عمومی سرباز و... خالی  نمایند ، نه اینکه بر سر چهارراه ها وقت به بطالت بگذرانند و مزاحم ناموس مردم شوند و دچار پیری و افسردگی زودرس شوند.

خبر امشب نیز برق از چشمان فرهنگ دوستان ربود و برخی را به خود آورد که :مگر فرهنگ و هنر سرپرست و متولی ندارد؟آیا وزارت فرهنگ و ارشاد باید آقا بالا سر و دستور دهنده داشته باشد؟البته تا هنگامیکه چنین باشد ، اوضاع فرهنگ و هنر ایران زمین هر سال دریغ از پارسال خواهد بود و هنرمندان هنوز پیر نشده می میرند و هنوز نرسیده از درخت فرهنگ و هنر می ریزند و خوراک کِرم و موریانه ها می شوند. چه بر سر فرهنگ و هنر این مرز و بوم آمده است ؟تا کی باید چشم به راه موعودی آسمانی بود تا این آشفته بازار را رونق دهد!؟

این حرکت وزارت کشور یعنی : وزارت فرهنگ و هنر نباشد هم کارها پیش خواهد رفت ، البته در راستای کوچک سازی و چابک سازی دولت اقدامی به جا و پسندیده است که از اجرای آن دیرزمانی می گذرد !؟

کاش این گونه مجوز دوگانه بهانه ای برای برگزاری کنسرت های بی دردسر و بی آقا بالاسر باشد !؟ کاش

/ 0 نظر / 40 بازدید