عقل امروزه مردم در دست شان است نه در مغزشان !؟

 در نزد اندیشمندان نیروی اندیشه ، فکر ،نو آوری، پندار ،گفتار و کردار تنها ویژه ما حیوان سخنگو و دو پا است ، هر چند در جهان دیگر جانوران ، هستند جانوران و پرندگانی که از روی تقلید و تمرین چند واژه سخن بگویند ، یادمان باشد که این تنها یک تقلید است؟! نه فرایندی درونی و فطری.

نیروی اندیشه،آدمی را به اندیشیدن واداشته است ، این اندیشیدن به آفرینش منجر شده است . دست و مغز آفریده های آدمی ،   در این جهان بیکران پهناور ، شمارش شدنی نیست . این همه آفریده ، آفریده ذهن پویا و نو ٱفرین آدمی است که روز به روز بر فراوانی آن نیز افزوده می شود. آدمی به لطف و یُمن این اندیشیدن از دیگر جانداران باز شناخته می شود و برتری ما آدمیان هم، به این نیروی اندیشه است.

تا جایی آدمی در پیشرفت و آفرینش پیش رفته است که خود نیز دست آویز آن شده است و گاهی خودِ خود را از یاد برده است.اگر بگوییم "آدم امروز"ابزار نو آفرینی های خود شده است ، سخن به جایی باشد. هر چند در این میان نباید و نمی توان جلوی پیشرفت نیروی اندیشه را گرفت. اندیشه و نو آوری همچون چشمه ای جوشان ، خروشان است و کسی را یارای بند آوردن آن نیست ، با هر ترفند و دلیل.

فن آوری و جهان مجازی امروزه ، هم خانه بسیاری از ما شده است تا جایی که بی آن چرخ پویایی زندگی در بسیاری از موارد از حرکت باز می ایستد. به عنوان مثال کمتر کسی را می توان یافت که ساعت زمان یا تلفن همراه و بویژه کارت بانکی نداشته باشد. هر چند شاید کسی برخی از این موارد را نخواهد ، ولی در دیگر موارد آدمی ناگزیر است که یکی از آن را داشته باشد.

 پیش از ورود فن آوری های نو در زندگی ما آدمیان ، بیشتر کارهای ما سنتی، گاهی زورکی و در بیشتر وقت ها بر پایه انگشت ها و محاسبه های ذهنی بود. اگر گذری به جاهای تاریخی بیاندازیدخواهد دید که برج و بارو ، کاخ های شاهان، پل ها، بناها، بندها، آموزشگاه ها ، مناره های بلند و جنبان ، ستون ها ، سر ستون ها ، مهندسی شهرها و... با ابزارهای نرم افزاری و گرافیکی امروز نبود . اتوکَد نقش در برج سازی و ساختمان سازی آن روزگاران نداشت. ولی آنچه از گذشته به چشم می آید گویا کامل تر از امروز بوده است ، این را هم چشمانمان می گوید و هم مغزمان تایید می کند. یا در گذشته سواد و دانش و آگاهی مردم بالا بود یا نیروی اندیشه و ذهن آنها پویا تر از امروزه بود؟ به هر روی هر گونه بود، محاسبه آدم های دوران گذشته بسیار ظریف و دقیق بود که گاهی برخی  پای آسمانی ها را در آن دخیل می دانند!؟ولی غافل از این هستند که گذشتگان بیشتر کارها را بر پایه اندیشه ، تجربه و پشتکار خود انجام می دادند. گر چه امروزه ما آدم ها به پشتوانه نرم افزار ، دوربین های دید و میکروسکوپ ها، و دیگر ابزارها سر و سامانی به زندگی خود داده ایم تا جایی که چنان این نرم افزار ها در زندگی مادی و معنوی ما رسوخ پیدا کرده اند که تبدیل به "بد افزار" شده اند بدون آنکه خود بدانیم!؟جهان امروز جولانگاه نرم افزارهاست که یکی پس از دیگری در فضای مجازی و حقیقی سر بر می آورد.... تا بعدبای بای

/ 4 نظر / 33 بازدید
هادی

برادر ضیائی منظور از به زودی چند سال است ؟

سپاهی لایین

درود و ده‌م باش عازیز برانگئ من. پرپر سپاس و ئافه‌رین هه‌وال. وان بزودی گوتنئن ته مینا بزودی گوتنئ بلاگفا..... چاو له ریا نویسارئن ته‌یی نو نی... مال ئاوا.

مهدي

مگرشماهم به تعطيلات تابستاني رفته ايد؟