/ 3 نظر / 25 بازدید
پرسشگر

ببخشيداسامي ژينا-روژيا-روژان-رژيا به چه معني است؟

آمد

فکرر نکنم این عکس واقعیت داشته باشه بیشتر به فتوشاپ می خوره .