/ 2 نظر / 34 بازدید
شویشکاهشن

گلک سپاس دلوفان،دقیقا"هایه(اینجاجاییست که وقتی کسی ازشدت دردزانوهایش رابغل میکند،بجای همدردی برایش پول خردمی اندازند)!!!سرله ژوریه وسربلندیه ژه قاپوی حق مدادکم هوالو..مانا[گل]

.......

درشهری که همه میلنگند به کسی که راست راه می رود می خندند کارتون عالیه اقای ضیایی حرف دل ماجوونا رو گفتین