/ 2 نظر / 29 بازدید
سپاهی لایین

درود بر آن عزیز اندیشه‌انگیز... چله، از بزرگ تا کوچک، مبارکتان باد؛ از کوچک تا بزرگ... هلا نسیم زمستان، که سرد می‌گذری به آن بهار مسافر اگر گذر کردی پس از سلام و ارادت بگو که دل‌تنگ‌ایم چه خوب می‌شد اگر گل به‌دست برگردی... چاوایی براجه جان؟ فه‌دای نویسینی رند و نه‌زه‌ری بلند ته. مال ئاوا....

شویشکاهشن

سپاس پسمامه رشنایی،ورفشوککوجان،دقیقا"هایه پیرکمال بی،ولی جالبه کو(باقتضای شرایط اقتصادی،همین عربهای سوسمارخورآنقدرجسورشدندکه نمیشه گفت خدانصفه پدرتونوبیامرزه!!!)مانابمینی ئازیز،مالآآآآآآآآآآآآآآوا