یادواره افسر شهید رضا اکبرزاده" مُشت نمونه خَروار" فرهنگ لاین بود

یادواره افسر شهید رضا اکبرزاده" مُشت نمونه خَروار" فرهنگ لاین بود

همزمان با آغاز روزهای سال نو و آیین روبوسی ، دیده بوسی و میهمانی ها، طبیعت گردی و برنامه های فرهنگی ، هنری و ورزشیِ مردم محور جزو برنامه های آغاز و تحویل سال نو شده است. برنامه نوروزگاه با رویکر د فرهنگی و هنری "روستای کریم آباد" در هفته نخست سال و برنامه فرهنگی و ورزشی یادواره افسر "شهید رضا اکبرزاده" در مرز جغرافیایی حاجی آباد ، اسد آباد و لاین نو یکی از اینهاست . البته اگر باران به 13 به درِ دهستان هزار مسجد نبارد ، 13 به درِگلستان و بوستان کرناوه شیرین شاه گُل آن خواهد بود!

در آیین گرامی داشت سال نو علاوه بر میهمانان بومی و با واسطه خویشیِ نسبی و سببی ، برخی نا شناسان و نا آشنایان به عنوان گردشگر به دهستان سفر خواهند کرد و از این رهگذر آنها "سفیر و فرستاده" دهستان به دیگر شهرستان ها و استان ها خواهند بود. این برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی کوچک در آینده ، لاین و دهستان را" بزرگ" معرفی خواهند کرد و بی گمان به این مهم می بایست به عنوان یک "فرصت" نگریست تا تهدید . یادواره افسر شهید رضا اکبرزاده ( بر ما پوشیده است که این شهید والا جایگاه ارتشی، ژاندارم، سپاهی ، بسیجی ، چریک و....بود یا نه ،چون در هیچ یک از بنر و تبلیغات یادوراه نیامده بود !) مشت نمونه خروار بود. از چند دید: برنامه ریزی مدیریت شده زمانبر و زمان دار، مدیران جدی و پای کار، خدمات در حین برگزاری، آگاهی رسانی دَم به دَم از فضای رسانه مجازی(تلگرام، کانال یادواره) ، پیوست فرهنگی ،مدیریت خوب سالن و تیم ها ، تیم داوری حرفه ای و جدی و برایند همه اینها تماشگران با فرهنگی بودند که آنچه را می خواستند دَشت کردند و عیدی خود را گرفتند. تماشاگران و میهمانان دهستان هزار مسجد و لاین ، به مانند سفیر و فرستاده ای هستند که مُعّرف فرهنگ و هنر مردم دیار ما به دیا خود خواهند بود.حضور یک گردشگر چشم بادامی ژاپنی در نمایشگاه فرهنگی و هنری کریم آباد و شرکت گردشگران آلمانی در 13 به در 96 کرناوه شیرین گونه ای جار زدن و تبیلغ است که جغرافیای فرهنگی ، هنری و طبیعی هزار مسجد توانایی مطرح شدن دارد اگر مسئولان و کار به دستان "هزار فَرسنگ" با این خواسته های گردشگر پذیر و ایده های ناب نداشته باشند!


/ 0 نظر / 53 بازدید