به حق حرفهای نشنیده : ناس معلم هم رسید!؟

دست در جیب کت خود کرد دو چیز در آورد : اسکناسی هزار تومانی و بسته ای سر بسته که روی آن این عبارت ها نوشته شده بود "ناس معلم با کیفیت عالی محصول گلپایگان "!؟!؟!؟ از واژه نخست و پودر آن و بوی بدی که از بسته می آمد ، می شد فهمید که آن بسته "ناس" است ، ناسی با بِرَند معلم!؟!؟. از صاحب بسته اجازه خواستم تا عکسی با دوربین تلفن همراهم از آن بگیرم بی بهانه گفت اشکالی ندارد . یادتان باشد که این بسته با آن بسته های سیاسی و بحث برانگیز هسته ای بسیار متفاوت است!؟البته شباهت هایی به کیک زرد دارد!

ناس معلم با کیفیت عالی محصول گلپایگان. گاهی آدمی می ماند که چه بگوید یا چه بنویسد.ناس ، این گیاه خاص ،برادر زاده خشخاش ؟!چه نسبتی با ارجمند ترین و ارزشمندترین واژه جهان یعنی "معلم "دارد . مگر نه آن است که معلمی را پیشه پیغمبران گفته اند؟از همان دوران نوزادی و گهواره پدر و مادرانمان هماره نقش معلم را داشته اند ، در آموزش و تربیت و پرورش بسیاری از خوبی ها و فضیلت های اخلاقی، سپس در اجتماع و نزد بزرگان ، هر کس که به ما واژه ای آموخته است یا هشداری داده است نقش معلم و آموزگار بازی کرده است و در پایان اینکه در سه دوره آموزشی به طور ویژه نقش معلم بارز بوده و در نزد ما که دانش آموز بوده ایم ارج و ارزش فراوانی داشته و دارد، حتی در دوران عالی و دانشگاه نیز معلمان جامه استادی به تن کرده و در پی آموزش و تربیت ما بوده اند و چه اکنون که نه دانش آموزیم و نه دانشجو، احترام و ارزش بیکرانی برای آموزگاران و دبیران خویش قایل هستیم و همواره مرید و بنده آنها هستیم .چه زیبا نخست پیشوای شیعیان پیرامون این مهم گفته است: هر کس به من واژه ای بیاموزد مرا بنده خود کرده است.

گیریم که شرکت یا تولید کننده این ماده مخدر و مکدر نام خانوادگی اش "معلم " باشد ، دلیلی ندارد که با این واژه و آموزه پاک و مقدس اینگونه بازی کند و این یعنی ریشخند مقام معلم!؟شاید اینگونه برداشت شود این بسته بندی با نام و "برند معلم " تنها ویژه معلمان است با عطر و بوی خاص خود !؟کاش فروشندگان این ماده گیاهی برچسب آن را عوض یا خط بگیرند تا حرمت معلم نگهداشته شود .

/ 1 نظر / 68 بازدید
هادی

سلام تکلیف این ناس را روشن کن چرا که تاریخ انقضاء آن نزدیکاست