سویدا سه ساله شد

ماهنامه سویدا سه ساله شد, به همین سادگی تا چشم به هم زدیم,دنیا گذشت!؟ البته سه سال از عمر دنیا و سه سال از عمر سویدا , دنیای پیر, پیرتر شد و سویدا هنوز در آغاز راه است و هنوز استخوانهایش محکم نشده  و چندان قد نکشیده است!؟این کودک و نوزاد نو پا برای تاتی تاتی راه رفتن و روی پای خود ایستادن نیازمند چند دَه دایه و صاحب است که در مدت این سه سال دایه ها برای سویدا "مادری" کردن و او را در آغوش گرم خویش به مهر و نوازش نواختند و هر یک گُلی بر سر این نوزاد زیبا زدند و او اکنون جایش را در دل همگان باز کرده و "سوگلی" شده است . کودک سویدا چنان تو دل برو و زیبا شده است که با دو چشم نمی توان او را دید!؟اکنون پس از سه  سال سویدا به خانه و کاشانه بسیاری از ما راه یافته است و انگیزه سرگرمی و مطالعه ما را فراهم آورده است , روز به روز به ارزش این ماهنامه فرهنگی اجتماعی و آموزشی افزوده می شود , به این معنا که شماره 14 و 15 به بهای 5هزار تومان به فروش می رسد , نیاز به توضیح ندارد که چرا گران شده است , بی بهانه این میهمان همیشگی را  میزبان باشید , در برابر این همه تورم و گرانی چه کردید که می خواهید نسبت به این 3هزار تومان افزوده شده جبهه مخالف بگیرید و از خاندان بنی اسرائیل مایه بگذارید!؟ این کودک برای پرورش و بزرگ شدن نیازمند یاری من و توست به هر شیوه :نوشتن , خریدن , به دیگران معرفی کردن, سوغات دادن و... پس دست به کار شوید هنوز هم دیر نشده است.

/ 0 نظر / 26 بازدید