یک پیشنهاد به دو فرماندار شهرستان های کلات نادر و درگز

وانگهی! به اندازه ای در ایران مردم می میرند که دیگر نیازی به داشتن یک واحد درسی " به نام تنظیم خانواده" برای دانشگاه ها نیست!بیشترین مرگ و میرها از آنِ خودروهای سبک و سنگین است، خبرهای ناگوار از این دست را بارها و بارها از همه رسانه ها دیده و یا شنیده ایم.سقوط آزاد هواپیماها و بالگردها در شهرک های نشیمن ، در دل دره ها و دریاها و.. بیماری های قلبی-عروقی نیز در جایگاه دوم است، زمین لرزه ها، آتش سوزی ها و... به تازگی نیز " سیل" به فصلی دیگر از کتاب تنظیم خانواده طبیعی افزوده شده است و مانند آتش " تر و خشک "را با هم "تر و خشک" می کند!برای موارد یاد شده نمادهایی در ذهن مردم هست و در واقع نقش بازدارنده و هشداری است تا مردم به خود بیایند که سرعت زیاد خودرو در شب یا روز سرنوشتی مانند خودروی مچاله شده بر چارچوب روبروی پلیس راه ها است! برای سیل نیز تابلوهای رنگ و رو رفته " رعایت حریم رودخانه به طول چند متر" در کنار مَسیل ها دیده ایم هر چند بدان چندان توجهی نکرده ایم و گاهی نیز در دل رودخانه تره بار کاشته ایم و بر حاشیه آن نیز درخت گردو و...!

سیل سیاه مرداد96در دو شهرستان مرزی و کوهپایه ای کلات نادر و درگز یادآور شد که می بایست دستاورد این ویرانگری و خیره سَری را مانند خودروهای مچاله شده رو بروی پلیس راه ها ،در ورودی دره های سیل خیز مانند اورتکند، محمد آباد (زو علیا)،ژرف، حمام قلعه ، چهارراه، بابا رمضان  در شهرستان کلات و تیرگان، پلگرد ، زنگلانلو، درونگر،چهلمیر در شهرستان درگز و هر کجا که نیاز است به عنوان عاملی بازدارنده و هشداری بر چهارپایه ای بلند بگذارند و بر آن بنویسند "دستاورد سیل سیاه 20 مرداد 96" و بی توجهی به هشدارهای دستگاه های اجرایی و هواشناسی تا با این بهانه ایمان بیاوریم که آب مایه آبادانی است و با این آب می بایست زمین های کشاورزی را آباد کرد تاگورستان ها را!با آب باید آب تنی کرد نه خودزنی!این یک پیشنهاد است برای فرمانداران دو شهرستان کلات نادر و درگز تا از خودروهای بازیافتی و صنایع دستی سیل نماد و جایگاهی بسازند که بیش از این مردم زیان نبینند.

بامداد 24مهر 96-درگز

/ 0 نظر / 56 بازدید