/ 2 نظر / 24 بازدید
سپاهی لایین

درود عازیز برانگئ من... وایییییییییییییییی ژه ده‌س خه‌لکی نزان... وا گه‌پا مه‌زنان گوتنه کو کوردان هه‌میشه ژه دو تشتان برین خوارنه؛ خزانتیئ و نزانتیئ... هه‌رای ژه ده‌س فه‌رمانان... ئار به‌ردانه خه‌رمانان... ئار به‌ردانه ئه‌رمانان... کی پیدا که ده‌رمانان؟! پرپر دلئ من ئیشیا.... خادئ سزایی وان بده و مالی وه ژی پرتر و گرتر که.... مال ئاوا برانگ...