/ 4 نظر / 95 بازدید
سپاهی لایین

دوروود نازه‌نین برا... مینا هه‌میشه رند هه‌لده‌بژیری، خواش ده‌وینی و باش ده‌نویسی... ئه‌ز سپاسدارئ رندی و بلندیا نئرینن ته‌مه. مال ئاوا.

مهدي

احسنت-جملاتي زيباوقابل تامل...واقعا"به بعضي هاكه خدمت مي كني، ناسپاسي مي كنند. وآن روحيه خدمت درانسان راضعيف مي كنند.

تات ازکرناوه شیرین

عالی بود.شایدنتیجه این برداشتهای طرح شده حکایت ازاین باشدکه درجامعه مابیشتراحساسات حاکم است واغلب پاسخ مثبت یامنفی رابراساس بررسی واستدلال نمیدهیم واحساسات وهیجانات مارا واداربه عکس العمل میکند لذاناپایداری درارتباطات مشاهده میشود

دوست

باسلام واقعا زیبا بود احسنت ;جانا سخن از زبان ما می گویی