دخترم "ژینا" به فضای پر هیاهوی مجازی پیوست

دخترم "ژینا "که اکنون تقریبا" هفت ساله است به فضای مجازی اینترنت پیوست ، تا با این وسیله آشنا شود و شیوه کارکردن با آن را بیاموزد که در آینده دچار مشکل نشود."ژینا " در این تارنما دیده ها و شنیده ها را می نویسد تا دیگران نیز بخوانند ، بویژه کودکان هم سن و سال وی.

نشانی:http://zhiyanzhina.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 26 بازدید