تار نمای "تابناک" به نشانی :http://www.tabnak.ir/fa/news/272705گزارش تصویری عروسی کرمانجهای شمال خراسان ( خراسان شمالی) را برای نخستین بار، بار گذاری نمود. توجه" تابناک" به فرهنگ پر شکوه کرمانج های خراسان شمالی نشان از دیرینگی و ارجمندی این فرهنگ است . زیرا امروزه در هرج و مرج فن آوری های نوین و بی توجهی بیشتر مردم به چنین فرهنگ هایی ، در گوشه ای از کشور برخی این گونه در مراسم خود را به فرهنگ بومی می آرایند و البته در زندگی روز مره خویش نیز بعضی کسان چنین اند . به این امید که مسئولان گرامی و دست اندر کاران فرهنگی این زیبایی ها را ببینند و به عنوان الگو ترویج کنند . برای دریافت تصاویر بر روی نشانی تار نما کلیک کنید.